hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat

Warning: Undefined array key "unique_id" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 103

Warning: Undefined array key "checkdato" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 104

Warning: Undefined array key "unique_id" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 105

Warning: Undefined array key "action" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 116

Warning: Undefined array key "action" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 119


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
27.02.2020
torsdag Årsmøte 2020


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte 2020 "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


Innkalling til årsmøte 2020
Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 159. årsmøte.

Tid: Torsdag 27.februar 2020 kl 18.00.
Sted: Nordnorskens lokaler
John Collets alle 110, 0870 Oslo.
(T-bane 5 til Berg Stasjon)

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
2. Valg av møtedirigent og referent, valg av 2 stk til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for år 2019
4. Regnskap for år 2019 – inkl. Foreningens Faste Fond
5. Budsjett for år 2020
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond
8. Innkomne forslag (Saker må være styret i hende innen 20.02.2020)
9. Valg

Årsberetning, regnskap, budsjett fremlegges på årsmøtet.
Årsmøtet avsluttes med servering av varm mat og drikke

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen

Beste hilsen
Styret


Bevertning:
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21