hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
05.02.2015
Torsdag Årsmøte


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


Til medlemmene


Innkalling til årsmøte år 2015

Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 153. årsmøte.

Tid: Torsdag 5. februar 2015 – kl 18.30.
Sted: By-og Bygdelagsforbundet
Bennechesgt. 4 Oslo.

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av møtedirigent og referent, valg av 2 stk til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for år 2014 – (følger vedlagt)
4. Regnskap for år 2014 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand.
5. Budsjett for år 2015.
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond og Legater.
8. Innkomne forslag, (må være styret i hende innen 29.01.2015)
9. Valg.


Regnskap, budsjett samt valgkomiteens forslag til styrekandidater fremlegges på årsmøtetÅrsmøtet avsluttes med servering av lapskaus m/godt drikke.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper mange kommer.
Så får vi et levende årsmøte, en levende forening og vi får nye venner.

Beste hilsen
Styret

Vi minner også om årets store fest, og vedlegger innbydelse til
Torskaften lørdag 7. mars 2015
i Clarion Hotel Royal Christiania, med utdeling av Petter Dass-medaljen,
servering av torsk, lever og rogn, smektende dansemusikk og enda litt til.
Hjertelig velkommenBevertning:
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21