hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
07.02.2008
Torsdag Årsmøte i Nordlændingernes Forening


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte i Nordlændingernes Forening "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


Til medlemmene

Innkalling til årsmøte år 2008

Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 146. årsmøte.

Tid: Torsdag 7. februar 2008 – kl 19.00.
Sted: By-og Bygdelagsforbundet
Bennechesgt. 2 Oslo.

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av møtedirigent og referent.
3. Årsberetning for år 2007 – (følger vedlagt)
4. Regnskap for år 2007 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand.
5. Budsjett for år 2008.
6. Orientering om korets aktiviteter
7. Orientering om Stipendiefond og Legater.
8. Valg.


Regnskap, budsjett samt valgkomiteens forslag til styrekandidater fremlegges på årsmøtet


Årsmøtet avsluttes med servering av lapskaus m/godt drikke.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper mange kommer.
Så får vi et levende årsmøte, en levende forening og vi får nye venner.


Beste hilsen
Styret


Vi minner også om årets store fest, og vedlegger innbydelse til
Torskaften lørdag 8 mars 2008
i Odd Fellow selskapslokaler, med utdeling av Petter Dass-medaljen,
servering av torsk, lever og rogn, smektende dansemusikk og enda litt til.
Hjertelig velkommenBevertning: Lapskaus med godt drikke
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21