hjem hvor vi nordfra høre tel!

   Møteliste  |  Nordlands Trompet  |  Neste arrangement  |  Adresseendring  |   Bilder  |   Eiendeler  |  Linker hjem
vår mål
historikk
bli medlem
kontakt
koret
peter dass medaljen
legat


NESTE ARRANGEMENT

tilbake
11.02.2010
Torsdag Årsmøte 2010


 
Vi inviterer til,

" Årsmøte 2010 "


Warning: Undefined array key "adresse" in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 171


Til medlemmene


Innkalling til årsmøte år 2010


Nordlændingernes Forening innkaller til sitt 148. årsmøte.

Tid: Torsdag 11 februar 2010 – kl 18.30.
Sted: By-og Bygdelagsforbundet
Bennechesgt. 2 Oslo.

Til behandling på årsmøte foreligger:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av møtedirigent og referent.
3. Årsberetning for år 2009 – (følger vedlagt)
4. Regnskap for år 2009 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand.
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for år 2010.
7. Orientering om korets aktiviteter
8. Orientering om Stipendiefond og Legater.
9. Valg.


Regnskap, budsjett samt valgkomiteens forslag til styrekandidater fremlegges på årsmøtet


Årsmøtet avsluttes med servering av lapskaus m/godt drikke.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper mange kommer.
Så får vi et levende årsmøte, en levende forening og vi får nye venner.


Beste hilsen
Styret


Vi minner også om årets store fest, og vedlegger innbydelse til
Torskaften lørdag 6. mars 2010
i Shippingklubben, med utdeling av Petter Dass-medaljen,
servering av torsk, lever og rogn, smektende dansemusikk og enda litt til.
Hjertelig velkommenBevertning:
Pris:
Påmelding:


Warning: Undefined variable $link in /var/www/0/85318/www/neste.php on line 191

Nordlændingernes
Forening
Postboks 2645
St. Hanshaugen
0131 OSLO
Tlf: 66 91 94 92
Mob: 906 17 235

Sist oppdatert: 11.09.21